Articles

Reglament de la 3a Alfaorientació

  •  La cursa d’orientació és una prova no competitiva.
  • Podran prendre part a la marxa tots els majors de 18 anys, els menors hauran d'anar acompanyats de majors d’edat.
  • Cal respectar les normes de circulació, tant a les pistes forestals com als trams de carretera, aquests estan oberts al trànsit.
  • L'organització no es farà responsable d'aquells participants que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o dels agents de trànsit, essent ells mateixos els responsables de les infraccions que puguin cometre.   
  • Cal respectar les marques del recorregut, així com tenir cura de la natura i ser respectuós.
  • L'organització declina tota responsabilitat dels possibles incidents tant físics com materials que la participació a la marxa pugui representar per als inscrits, ni dels que puguin fer a tercers.
  • Si per causes meteorològiques o d'altres tipus per força major no es pot donar la sortida a la prova, no es retornarà l'import de la inscripció. Els inscrits rebran la bossa d'obsequis i es mantindrà l’esmorzar popular.
  • El sol fet d'inscriure's a la marxa suposa l'acceptació d'aquest reglament.