Llicencies federatives FEEC 2018

 Novetats per al 2019

• Pel que fa a la Responsabilitat Civil, s’augmenta el límit per sinistre a 1.000.000 €

• S’incorporen noves activitats cobertes per l’assegurança:

  o Marxa aquàtica en les modalitats A, B, C, D i E

  o Pont tibetà en les modalitats C, D i E

  o Esquí de rodes (skiroller) en les modalitats D i E

  o Estel de neu (snowkite) en les modalitats D i E

• El còmput de set dies de comunicació es comptarà a partir de la data en què es pugui comunicar el sinistre de l’accidentat, no des de la data de l’accident

• S’incrementa un 25% el capital de trencament de dents i odontologia (de 240 a 300 €)

• Es cobreixen els accidents ocorreguts en una població quan els senders la creuen i l'accident es produeix en el tram urbà del sender o quan una prova transcorre parcialment per una població.

Nova proposta de modalitat MUNTANYA PLUS

  o Es triplica el capital de mort per accident i mort no accidental durant la pràctica esportiva

  o Sobre el capital de mort, s'anticipa la liquiditat ràpida de fins a 5.000 € per despeses justificades de sepeli